Chronimy Twój biznes!

Podziel się

Grupa MTP, największy w Polsce organizator targów, konferencji i kongresów, intensyfikuje walkę z naruszaniem praw własności intelektualnej podczas organizowanych przez siebie wydarzeń. Wraz z jedną z największych polskich kancelarii prawnych – SMM Legal, wdrażają innowacyjny projekt zapewniający wystawcom szybkie rozwiązywanie sporów dotyczących własności intelektualnej – IP Friendly.

Koniec z naruszaniem praw własności intelektualnej na targach

- Wyobraźmy sobie sytuację, w której podczas targów dwaj wystawcy prezentują taki sam produkt. Pierwszy wystawca poświęcił dużo czasu i środków na jego stworzenie, a drugi nielegalnie wykorzystał efekt jego pracy i nikt nie może zmusić go do usunięcia podróbki ze stoiska – mówi Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP.

Teraz, dzięki współpracy z prawnikami SMM Legal, Grupa MTP wyposaża wystawców w narzędzie, dzięki któremu będą mogli szybko doprowadzić do usunięcia takiego produktu ze stoiska nieuczciwego wystawcy.

- IP Friendly to w polskiej branży targowej absolutnie innowacyjna inicjatywa – mówi wiceprezes zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski. – Jako pierwsi w Polsce wprowadzamy narzędzia, które nie tylko pozwalają chronić prawa własności intelektualnej na targach, ale też jednocześnie pozostają blisko potrzeb biznesowych naszych wystawców – dodaje.

 

Głównym założeniem projektu IP Friendly jest umożliwienie wystawcom szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku zaistnienia sytuacji spornych, bez angażowania się w długotrwałe procesy sądowe. Poszkodowany zyskuje możliwość złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu, do którego dochodzi jeszcze w trakcie wydarzenia targowego. Dokonuje go niezależny i bezstronny arbiter, będący ekspertem z zakresu prawa własności intelektualnej. Grupa MTP zapewnia przy tym wyłącznie infrastrukturę niezbędną do należytego przeprowadzenia procedury spornej, nie będąc jednak w żaden sposób zaangażowaną w jej przebieg.

- Współpracujemy z Grupą MTP od wielu lat i zrealizowaliśmy wspólnie dla tego Klienta sporo zróżnicowanych projektów. Dzięki temu doskonale poznaliśmy potrzeby prawne i biznesowe wystawców – mówi adwokat Przemysław Maciak, Partner Zarządzający kancelarii SMM Legal. - Ta wiedza oraz znajomość międzynarodowych trendów w rozwiązywaniu podobnych problemów pozwoliły nam stworzyć procedurę dostosowaną do wymagającej specyfiki krótkich wydarzeń targowych – dodaje.

Podobne rozwiązania, oparte na wzorcach przyspieszonych procedur arbitrażowych opracowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, funkcjonują już między innymi na targach SingEx w Singapurze oraz targach Palexpo w Genewie.

- Procedura ma służyć przede wszystkim wystawcom. Stworzyliśmy elastyczną, szybką, możliwie najbardziej odformalizowaną i przejrzystą procedurę rozstrzygania tego typu sporów. W efekcie ekspert będzie rozstrzygał, czy doszło do naruszenia praw własności intelektualnej i będzie mógł np. nakazać usunięcie danego eksponatu ze stoiska – tłumaczy Tomasz Kobierski, wiceprezes zarządu Grupy MTP.

Projekt IP Friendly powstał w odpowiedzi na niewystarczające możliwości ochrony, które zapewnia obecnie system prawny. Dotąd w sytuacji naruszenia praw własności intelektualnej w trakcie targów, poszkodowani pozbawieni byli narzędzi pozwalających szybko i efektywnie rozwiązać ich problem. Eksperci SMM Legal wykorzystując zagraniczne wzorce z powodzeniem funkcjonujące u gigantów branży wystawienniczej zaproponowali nowe, transparentne zasady współpracy chroniące prawa własności intelektualnej wystawców na światowym poziomie – tłumaczy prof. Rafał Sikorski kierujący departamentem prawa własności intelektualnej w Kancelarii SMM Legal.

Wniosek o wszczęcie procedury IP Friendly będzie mógł złożyć zarówno wystawca, jak i inne osoby. Konieczne jest, aby wnioskodawcy przysługiwały prawa własności intelektualnej, które są naruszane. W praktyce oznacza to, że zgłoszenia może dokonać twórca, a także osoby, na które twórca przeniósł prawa własności intelektualnej o majątkowym charakterze lub udzielił im licencji na korzystanie z nich.

- Do naruszeń praw własności intelektualnej podczas targów może dochodzić poprzez rozmaite zachowania wystawców - poczynając od zagospodarowania stoiska, poprzez wystawianie na nim eksponatów, a kończąc na prezentowaniu przez wystawców materiałów promocyjnych. Dla przykładu podczas targów meblowych lub wyposażenia wnętrz, design wystawianych tam towarów będzie chroniony przede wszystkim prawami z rejestracji wzorów przemysłowych lub prawami autorskimi – dodaje prof. Rafał Sikorski z Kancelarii SMM Legal.

Świadomość problematyki praw własności intelektualnej w biznesie jest coraz większa. Według dostępnych danych, w 2018 roku do sądów powszechnych w Polsce wpłynęło blisko 2000 spraw z zakresu własności intelektualnej. Brakuje jednak krajowych danych dotyczących częstotliwości występowania sporów na wydarzeniach targowych. Aktualnie nie funkcjonują w Polsce żadne mechanizmy pozwalające na rozstrzygnięcie sytuacji spornych jeszcze w trakcie trwania imprezy i prowadzenie statystyk. To nie znaczy, że sytuacje sporne nie mają miejsca. W ramach Baselworld w Bazylei, wiodących targów zegarków, biżuterii i kamieni szlachetnych, gdzie procedury rozstrzygania sporów dotyczących własności intelektualnej na targach funkcjonują już od 1985 roku, do 2016 roku panel arbitrażowy rozpatrzył aż 873 spraw.

Projekt IP Friendly odpowiada zatem na realne potrzeby biznesowe branży targowej, oferując elastyczne i efektywne narzędzia ochrony praw własności intelektualnej i przyczyniając się do budowania świadomości ich istoty wśród przedsiębiorców