Informacja dla wystawców

Podziel się

Firmy wyłudzające dane i opłaty za wpisy do niewiarygodnych katalogów targowych znów aktywne.

Z niepokojem obserwujemy ponowne wznowienie działań przez firmy wyłudzające wpłaty od wystawców. Firmy te wprowadzają w błąd przez powoływanie się na przygotowywanie katalogu na targi konkretnego organizatora, w tym Grupy MTP. Warunki proponowanych ofert zwykle kryją się w informacji zapisanej w przesłanym formularzu małą, słabo widoczną czcionką i mogą skutkować nałożeniem na firmę wystawcy długoterminowych zobowiązań finansowych – tj. zapłaty nawet kilku tysięcy euro.

Zalecamy wykazać ostrożność w szczególności gdy:

  • pismo przewodnie do oferty powołuje się na jedno z wydarzeń targowych organizowanych przez Grupę MTP, ale jego treść jest w języku angielskim;
  • pismo przewodnie nie zawiera logo Grupy MTP i innych danych standardowo znajdujących się w stopce listownika np. REGON, NIP, nr KRS;
  • szczegóły dotyczące wysokości opłat oraz czasu trwania zobowiązań wynikających z umowy umieszczone są wyłącznie w warunkach oferty, sporządzonych małą czcionką;
  • załączony formularz zawiera już pewne określone dane;
  • publikacja wpisu do tzw. katalogu podstawowego lub katalogu online określane są jako bezpłatne;
  • firma, która przesłała korespondencję ma swoją siedzibę za granicą.

Sugeruje się, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, podjąć kontakt z organizatorem targów.